Tratamento Esclerosante de Varices


As veas varicosas son veas, algunhas superficiais, outras profundas, de aspecto dilatado e tortuoso, que se forman por mal funcionamento das válvulas das veas ou por hipertensión venosa. As varices primarias débense a defectos na arquitectura venosa e as secundarias teñen a súa orixe na lesión do sistema venoso.

Para previr tanto a aparición das varices como a recurrencia das mesmas é importante entender que o proceso de aparición de veas várices nas pernas obedece a múltiples factores: xenéticos, posturales, obesidade, hipertensión, etc. Polo tanto, o exercicio, sobre todo camiñar, o uso de medias con gradientes de presión e a redución de peso, son algunhas das medidas que poden aliviar a situación.

A Escleroterapia consiste en inxectar dentro da luz da vea unha sustancia esclerosante que ocasiona unha inflamación local controlada coa consecuente fibrosis e peche da variz. 
 
 


QMusica FM