Acupuntura

A acupuntura é unha rama da mediciña tradicional chinesa, que xa se practicaba en épocas remotas. Consiste na introdución de agullas metálicas ou na estimulación por diversos métodos e utensilios dos puntos chineses, situados en sitios determinados e precisos. Estes puntos están unidos entre si mediante liñas: son os meridianos. Estes son vasos condutores de enerxía, que os chineses chaman chi. Os puntos son como nós ao longo de condutos polos que circula a enerxía ou chi. Esta enerxía está composta por dúas forzas iguais e opostas: inn e iang (ou sangue e enerxía), que están mesturadas en exactas proporcións, pero variables segun o meridiano ou a rexión do corpo. Se esa proporción altérase, prodúcese a enfermidade. A saúde é o equilibrio enerxético, a enfermidade o desequilibrio. Aínda que se acepta que a acupuntura ten polo menos catro milenios de existencia, non hai probas directas que o avalen. No Nei-Ching menciónase ao emperador Hoang-Ti, que existiría vinte e sete séculos antes de Cristo, e que sería o autor dun edicto que di así: "Queixume que os meus pobos, detidos polas enfermidades, non me paguen en especie e en traballo. Desexo que non se lles dea máis remedios tóxicos, por erro de posoloxía, e que non se utilicen máis os antigos punzóns de pedra. Desexo que se utilicen soamente as finas agullas de metal destinadas a harmonizar o sangue e a enerxía".
A acupuntura desenvolveuse e difundido en occidente a un ritmo cada vez maior por varios motivos: a gran eficacia en a mayoria das afeccións funcionais e nalgunhas lesionais, a súa inocuidade, a pobreza terapéutica da mediciña occidental fronte aos cadros funcionais, etc.
Indicacións da acupuntura: amenorrea, anemia, angustia, artrite, artrose, bulimia, cefaleas, migrañas, ciatica, depresión, dismenorrea, dores de todo tipo, eccemas, frixidez, gastrite, hernia discal, impotencia, insomnio, lumbago, trastornos da menopausa, neurosis, palpitacions, pruidos, reumatismos, tensión nerviosa, ulcera gástrica... e un longo etcétera. Seguir

 
 
 
QMusica FM